14
FEB
2010

III Johannes Neomagus

(1566/67-1664), predikant, zoon Johannes Eusebius, II Johannes komt in 1566 of 1567 ter wereld in Budberg in het graafschap Moers. Samuel Neomagus en Georg Kreischer noemen 1566 als geboortejaar, andere bronnen 1567. Op de grafsteen van Johannes staat dat hij op 10 mei 1664...
14
FEB
2010

II Joannes Eusebius Neomagus

(ong. 1515 – 1582) predikant, zoon van Eusebius, I Deze, nadat hij het Pausdom verlaten en het Priorschap in ‘t klooster te Moers daaraan gegeven en het gereformeerde Religie geamplecteerd had, is van zijn Excellentie Grave Herman van Nevenaar 1558 beroepen en besteld tot...
14
FEB
2010

Ia Met wangslijm op zoek naar de oer-Neomagus?

Via archieven en het internet op zoek gaan naar de vroegste Neomagus, brengt ons tot zo’n vijfhonderd jaar geleden. Met genenonderzoek komen we misschien verder. Maar is de oer-Neomagus een Germaan, een Romein of een Vandaal? Nu lijkt het dat we met wangslijm een heel eind verder...
14
FEB
2010

I Eusebius

(ong. 1480 – ong. 1540) De oudst bekende Neomagus, overleden in 1582, heet Johannes Eusebius. De naam Eusebius dient te worden gezien als een patroniem, een vernoeming naar de vader: Johannes zoon van Eusebius, ofwel Eusebiuszoon, Eusebiusz, kortweg Eusebius. Vergelijk:...